Welkom bij de afdeling

350 jaar Korps Mariniers

       

         Foto / Video kijken

klik op foto

  Commando overdracht 2017

Donderdag 22 maart algemene ledenvergadering. Zaal oppen 18:30 uur. Opgeven bij Arend

   
 Com Utrecht via Facebook
 Statuten en reglement

    Aangepast 28 januari 2018

                                                                                                                                           Bijgewerkt 27-01-2018     

 

Deze website is voor alle leden en donateurs van de Vereniging 'Contact Oud en actief dienende Mariniers' afdeling Utrecht. Ben je nog geen lid, maar wel oud Marinier? Dan hopen wij toch dat je jezelf binnenkort aanmeld bij onze vereniging. Voor het geld hoef je het niet te laten.
Schrijf je hier
in.  of schrijf je in via E-mail.

Voor  24,- per jaar ben je al lid van onze vereniging.

Wat zijn zoal de activiteiten ?

De koffieochtenden , de bijpraatavonden in de VBHZak, de jaarlijks ReŁnie van de Vereniging 'Contact Oud Mariniers', omgeven door Sport en Spel, onze jaarlijks viering Korpsverjaardag, de Korpsverjaardag te Rotterdam, aanwezig zijn bij de div. herdenkingen, 5 mei viering Wageningen, veteranendagen etc.

Bij genoeg belangstelling:  'reisjes' naar b.v. Texel, de Taptoe, Bronbeek, het Liberty Park te Overloon, bezoek aan de Oude Rijkswerf te Den Helder,  etc. of vertel ons eens wat leuk zou zijn om te doen.


Als je onze website hebt bezocht en je bent lid van de afdeling Utrecht wil je dan zo vriendelijk zijn om
je e-mail adres, en eventueel andere gegevens door te geven, maar ook als je bent verhuisd of u een ander e-mail adres  heeft, gaarne de nieuwe gegevens doorgeven!

 

 
Heeft u opmerkingen, aanmerkingen of ideeŽn voor de website dan horen wij dat graag.

Stuur je reactie dan naar de webmaster :

g-krijger@kpnmail.nl

 

Ook zijn er dit jaar enkele vacaturen als bestuurslid en leden werkgroep "Lief en Leed".
Het is belangrijk om deze  plekken weer op te kunnen vullen zodat het huidige bestuur geen dubbele functies moet bezetten om het COM Utrecht draaiende te houden  Kijk even bij oproepen . en mariniers, echt het is geen dagtaak.

 

Werkgroep "toekomst structuur COM"

 

Onder leiding van Peter Lammers is een werkgroep in het leven geroepen om de toekomst structuur van het COM te gaan bepraten en met mogelijke voorstellen te komen hoe de vereniging er in de toekomst uit zou moeten zien. Provincie samen voegen, vormen identiteitsgroepen of andere vormen om het lidmaatschap aantrekkelijk te maken voor de huidige en nieuwe oud en actief dienende mariniers om lid te worden van onze organisatie. Het COM bestaat zoals u weet 65 jaar en is aan vernieuwing toe, om te blijven voortbestaan.
Aangezien dit een behoorlijke klus is, en dit zorgvuldig moet worden gedaan, is er gevraagd een oproep te plaatsen om mee te helpen deze werkgroep te bemannen en serieus mee te denken over het voortbestaan van het COM. Men denkt aan een werkgroep samenstelling van 8 personen.
 
Indien u belangstelling heeft kunt u zich bij Peter Lammers.  ( samenstellen werkgroep inmiddels gesloten) 1-7-2016
 
Verder geen nieuws

 
Aantal leden COM Utrecht  803
 
Aantal zonder E-mail 280
 
 
per 26 januari 2018

 

 

Weet u dat er leden wegblijven op de bijpraat avond, omdat er aan de bar wordt gerookt. Jammer natuurlijk. Mijn voorstel is dan ook niet meer binnen roken en ook andere leden de gelegenheid te geven naar deze avond te komen.

  Gert Krijger

 
   Alle administratieve zaken zoals :
     Aanmelden, wijzigingen als lid
svp via ledenadmincom@planet.nl
 
 
 

 

Home